Meer vrouwelijke leiders dan ooit

Dit jaar is er een recordaantal vrouwen aan de top in Nederland. Deze groei is natuurlijk positief nieuws voor een meer inclusiever Nederland. Ook het glazen plafond van de Amerikaanse beurs is gebroken, voor het eerst is er een vrouwelijke bestuursvoorzitter van een grote bank op Wall Street aangesteld. Maar het is nog steeds een feit dat er weinig vrouwen zijn met een leidinggevende functie. Op het moment is 12,4 procent van de directeuren in Nederland een vrouw. Vorig jaar was dit 8,5 procent en het jaar daarvoor zelfs maar 5,7 procent (Parool, 2020). We gaan dus de goede kant op. Echter zijn dit nog geen getallen waar de gelijkheid vanaf druipt. Maar hoe komt dit nou eigenlijk precies?

Stereotype leider

Ondanks positieve berichten is er bewijs dat er nog steeds een stereotype leider bestaat, deze persoon wordt vaak gezien als man. Dit is ook zo omdat dit het beeld is wat we in de wereld om ons heen zien. Zowel in je eigen omgeving, het nieuws en in films. Maar vanuit de wetenschap weten we dat dit vooroordeel van mannen als betere leiders wel eens onterecht zou kunnen zijn. Bij Bloakes vinden we het dan ook erg belangrijk om mensen bewust te maken van hun impliciete vooroordelen. Zoals we eerder hebben gekeken naar onbewuste raciale denkpatronen die bijna iedereen wel heeft (klik hier voor de test of hier voor de uitkomsten) willen we dit nu opnieuw doen door naar geslacht en leiderschap te kijken.

Bloakes gelooft in diversiteit op de werkvloer

Bloakes gelooft sterk in diversiteit. Het komt de besluitvorming ten goede, bedrijven worden inclusiever en vrouwen zorgen voor andere perspectieven. Als je dezelfde type mensen, met dezelfde achtergrond en dezelfde opleiding, bij elkaar zet ontstaat groepsdenken en dat brengt het risico op vooringenomenheid met zich mee. Bloakes vindt het dan ook belangrijk om bewust te zijn van impliciete voorkeuren die dit tegenwerken.

Benieuwd naar de test? Doe hem hier!

Ga naar de test
Bron
De Groot, N. (2020, 4 september). ‘Recordaantal vrouwen aan de top: ‘Het werkt niet als iedereen hetero, 50 jaar, wit en man is’. Het Parool. Geraadpleegd van https://www.parool.nl/nederland/recordaantal-vrouwen-aan-de-top-het-werkt-niet-als-iedereen-hetero-50-jaar-wit-en-man-is~b04b095c/

Geef een reactie