Klantverhaal – Hersenstichting

Van moving storyboard naar nominatie Gouden Loeki

Lees verder

“De kracht van het onderzoek van Bloakes is dat je van tevoren het effect van je commercial weet.”

Saskia EnnekingCampagne Manager @ Hersenstichting

Hersenstichting optimaliseert tv-commercial met neuro-onderzoek

De Hersenstichting heeft in september haar nieuwe campagne “Denk je eens in” gelanceerd, waarin zij aandacht vraagt voor het belang van gezonde hersenen. Om beslissingen goed te ondersteunen heeft Bloakes neuro onderzoek gedaan in verschillende fases van het creatieve proces en hiermee een mooie bijdrage geleverd aan een hele toffe en belangrijke campagne. De nominatie van deze commercial voor de Gouden Loeki Derde Kwartaal 2021 is de kers op de spreekwoordelijke taart. Lees hieronder verder hoe het neuromarketing onderzoek is toegepast.

Komen visuele metaforen aan?

Het doel van deze campagne is om mensen bewuster te maken van de kwetsbaarheid van hun hersenen. Zonder daarbij te veel in te zoomen op het brede scala aan hersenaandoeningen. Om deze boodschap goed over te brengen, gebruikt de Hersenstichting visuele metaforen. Indien goed uitgevoerd, begrijpt ons brein in één keer wat de boodschap is.

Hoe stel je nu vast of het gekozen concept ook daadwerkelijk aansluit bij je doelgroep? En of bij dit concept de visuele metaforen hun werk doen in het brein van de kijker? Om dit goed te kunnen onderzoeken, is het concept vertaald naar een moving storyboard. Via online reactietijden onderzoek heeft Bloakes bij kijkers van de commercial getest of de gewenste associaties positief beïnvloed worden.

Uit dit onderzoek kwam duidelijk naar voren dat het nieuwe concept aantoonbaar het juiste effect heeft op het brein van de kijker. De boodschap blijft hangen en de kijker begrijpt de visuele metaforen in het kader van kwetsbaarheid. Ook scoorde het concept goed ten opzichte van de Bloakes TV Commercial Benchmark.

Saskia Enneking: “De kracht van deze combinatie van impliciet onderzoek en facial coding is dat je inzicht krijgt in de emotionele beleving gedurende het kijken en wat er achterblijft in het brein van de kijker. Hiermee weet je van tevoren of je commercial het gewenste effect oplevert.”

Onderzoek met snel resultaat

Bij de productie van een commercial is er altijd tijdsdruk. De Hersenstichting wilde graag tijdens de productie een optimalisatieonderzoek uitvoeren. Naast het effect in het brein achteraf, wilde men ook zien hoe de emotionele beleving tijdens het zien van de commercial was. En dat alles in een tijdsbestek van 2 weken. Om deze hoge snelheid te realiseren zette Bloakes het totale onderzoek vooraf klaar en kon gelijk gestart worden bij ontvangen van de “final cut”.

Krachtige combinatie van neuro-onderzoek technieken

Bloakes combineerde impliciet reactietijden onderzoek met facial coding. Impliciet reactietijden onderzoek meet wat er blijft hangen in het associatie netwerk van de doelgroep, nadat deze de commercial heeft gezien. Facial coding vult dit inzicht aan met het meten van de emoties tijdens het zien van een tv-commercial.

Op basis van actionable insights adviseerde Bloakes om de “peak-end rule” nog beter toe te passen. En om vanaf het begin van de commercial beter de Hersenstichting nog nadrukkelijker te profileren.

Barry de Groot
Head of Operations & Growth

Wat kon de Hersenstichting met het onderzoek van Bloakes?

Het eerste onderzoek naar het moving storyboard leverde een duidelijke bevestiging van een juiste keuze van concept. En vanuit het tweede optimalisatie onderzoek konden in de commercial de puntjes op de “i” gezet worden.

Het onderzoek laat duidelijk zien dat het werken met visuele metaforen sneller en beter door ons brein wordt onthouden. In de scène van de oudere man met de zeepbel laat het onderzoek zien deze scène erg goed de kwetsbaarheid overbrengt. En die kwetsbaarheid leidt tot waarneembaar verdriet. Precies het doel van die scène.

Om ervoor te zorgen dat de aangebrachte associaties bij het merk van de Hersenstichting worden verstevigd, zal het nodig zijn dat mensen vaker blootgesteld worden aan de commercial. Herhaling is de kracht van de boodschap. Verder is het belangrijk de “peak-end rule” te verwerken omdat ons brein niet de hele ervaring met de commercial opslaat. Slechts de emotie van twee momenten zijn bepalend in het opslaan van de herinnering. Dus: heel belangrijk om die laatste “piek” te optimaliseren aan het einde van de commercial!

Nominatie Gouden Loeki

Uiteindelijk is de commercial in september live gegaan op televisie en via online media. Bovendien is de commercial genomineerd voor de Gouden Loeki Derde Kwartaal 2021. Erkenning vanuit de vakgenoten!

Alles bij elkaar een mooie waardering voor een mooie commercial en het onderzoek. Voor een goed doel dat Bloakes van harte steunt. Wil je de commercial zelf zien, follow this link.Or do you want to donate, just click to Hersenstichting.

Zelf een commercial in conceptvorm of  semi-final cut laten onderzoeken? Benieuwd hoe jouw commercial scoort ten opzichte van de Bloakes TVC-benchmark? Of gewoon nieuwsgierig naar die “peak-end rule”? Neem dan contact op met Jules via jules@bloakes.nl !