Gelijkheid in Nederland tussen mannen en vrouwen is iets waar we al jaren naar streven. Echter is momenteel 12,4 procent van de directeuren in Nederland een vrouw. Dit zijn dus nog geen getallen waar de gelijkheid vanaf druipt. De voornaamste reden hiervan is dat er nog steeds een stereotype leider bestaat, waarbij deze persoon vaak gezien wordt als man. Dit is het beeld wat we in de wereld en om ons heen zien, zowel in films, het nieuws en je eigen omgeving. Maar hoe bepalend is zo’n stereotype dan?

Een tijdje geleden hebben wij bij Bloakes een originele Impliciete Associatie Test (IAT) opgezet en uitgebracht om voor jezelf te kijken welke impliciete voorkeur jij hebt bij mannelijk of vrouwelijk leiderschap. Mocht je de test nog niet hebben gedaan, maar hier wel in geïnteresseerd zijn, dan kun je de test hier doen. Wij geloven er namelijk sterk in dat diversiteit op de werkvloer goed is voor een organisatie. Het is goed voor de besluitvorming, bedrijven worden inclusiever en ieder persoon, van welk gender dan ook, zorgt voor andere perspectieven. Daarom vonden wij het belangrijk om je bewust te maken van je onbewuste voorkeuren die dit tegenwerken.

Nadat we het onderzoek hadden verspreid over meerdere kanalen kregen we gelijk veel positieve reacties. Veel mensen hebben meegedaan aan het onderzoek en hierdoor bijgedragen aan een collectieve bewustwording omtrent voorkeuren voor het geslacht bij leiderschap. Benieuwd naar de uitslagen? Lees dan verder!

Resultaten

Bij de IAT worden de voorkeuren uitgedrukt in neutraal, licht, matig en sterk. Zie figuur 1.

Bar Slide Leiderschap
Figuur 1

Zoals je in figuur 2 kunt zien zijn er verschillende voorkeuren tussen mannen en vrouwen in onze steekproef omtrent het geslacht bij leiderschap. Wanneer we kijken naar het gemiddelde van de mannen en vrouwen zelf, zien we dat er niet echt een voorkeur voor mannelijk of vrouwelijk leiderschap is. Dit geldt ook wanneer er gekeken wordt naar alleen de voorkeur van de mannen. Zodra er naar de vrouwen apart gekeken wordt, zien we dat zij wel degelijk een lichte voorkeur hebben voor mannelijk leiderschap.

Bar Graph Leiderschap
     Figuur 2

Steekproef

Onze steekproef is echter geen representatieve steekproef van gemiddeld Nederland. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld een social media als LinkedIn is er al een specifieke selectie gemaakt. Daarnaast zien we ook dat er vooral mensen meedoen die al interesse hebben in het onderwerp, wat een extra selectie is. Het is daarom moeilijker om de huidige resultaten te generaliseren naar gemiddeld Nederlander.

Wat betekent dit?

Het resultaat van de vrouwen apart kan te maken hebben met het fenomeen ‘krabben’. Daan Borrel en Milou Deelen (2020) brachten hier onlangs een boek over uit. Krabben houdt in dat als vrouwen hoog in de top raken, ze geneigd kunnen zijn andere vrouwen naar beneden te halen om zelf aan de top te kunnen blijven. Dit komt ook zeker voor op de werkvloer en volgens Janka Stoker (2019) komt dat mede doordat de stereotype beelden die we koppelen aan vrouwen en leiders haaks op elkaar staan: een goede vrouw is zorgzaam en bescheiden en een goede leider is daadkrachtig en masculien. Vrouwen aan de top worden als ijskoningin of bitch gezien, terwijl mannen als ambitieus en kritisch worden gezien. Vrouwen hebben het gevoel altijd maar te moeten presteren om de top te kunnen bereiken en zien daarbij andere vrouwen meer als een bedreiging dan mannen.

Is dit krabben ook tegen te gaan?

Dat vrouwen doen aan ‘krabben’ is niet de schuld van vrouwen, maar van structuren, patronen en systemen in onze maatschappij. Een oplossing voor dit gedrag? Praat met elkaar over het krabgedrag. Het werkt bevrijdend als je weet waar het vandaan komt en het ook anders kan. Vanuit de structuren, patronen en systemen is het daarbij hard nodig om meer vrouwelijke leiders te krijgen, zodat het stereotype verandert. Janka Stoker ziet dat de waardering voor feminiene kenmerken toeneemt als mensen zelf een vrouwelijke leider hebben of als ze werken in een context met meer dan twintig procent vrouwelijke managers. Hierdoor wordt de ideale leider meer androgyn: een combinatie van masculiene en feminiene kenmerken. En aan dat stereotype voldoen vrouwen dus net zo goed als mannen. Er is dus hoop voor de toekomst!

Gemiddeld gezien geen voorkeur

Dat uit de resultaten van onze steekproef bleek dat er gemiddeld gezien geen voorkeur was voor het geslacht bij leiderschap, waren wij bij Bloakes erg tevreden mee. Wij geloven er namelijk sterk in dat diversiteit op de werkvloer goed is voor de besluitvorming, dat bedrijven inclusiever worden en dat zowel mannen als vrouwen voor andere perspectieven zorgen. Wij zijn ontzettend blij dat het netwerk van Bloakes het belang van diversiteit in leiderschap inziet. Dat zien we duidelijk terug in de steekproef. Een groot compliment hiervoor, en laten we samen toewerken naar een stereotype leider dat meer androgyn is!

Weten hoe jouw organisatie eruit ziet?

Deze originele Impliciete Associatie Testen (IAT) bieden we ook aan bij organisaties die diversiteit op de werkvloer als doelstelling beschouwen en graag deze verhoudingen willen meten. Ben je benieuwd naar de onderlinge uitkomsten binnen de organisatie? Neem dan contact op met Jules de Ryck via jules@bloakes.nl

Bronnen
Borrel, D. & Deelen, M. (2020). Krabben. Van vrouw tot vrouw. Amsterdam, Nederland: Nijgh & van Ditmar
De Groot, N. (2020, 4 september). ‘Recordaantal vrouwen aan de top: ‘Het werkt niet als iedereen hetero, 50 jaar, wit en man is’. Het Parool. Geraadpleegd van https://www.parool.nl/nederland/recordaantal-vrouwen-aan-de-top-het-werkt-niet-als-iedereen-hetero-50-jaar-wit-en-man-is~b04b095c/
NU.nl (2020, 16 juni). Krabben: Waarom halen vrouwen elkaar naar beneden? Geraadpleegd van https://www.nu.nl/werk/6058372/krabben-waarom-halen-vrouwen-elkaar-naar-beneden.html/
Stoker, J. (2019, 20 augustus) De stereotypes van een ‘goede’ leider en een ‘goede’ vrouw zijn volstrekt verschillend. Geraadpleegd van https://www.aog.nl/blog/leiderschapsontwikkeling/stereotypes-goede-leider-goede-vrouw/

Geef een reactie