Bloakes gelooft sterk in diversiteit. Het komt de besluitvorming ten goede, bedrijven worden inclusiever en vrouwen zorgen voor andere perspectieven. Als je dezelfde type mensen, met dezelfde achtergrond en dezelfde opleiding, bij elkaar zet ontstaat groepsdenken en dat brengt het risico op vooringenomenheid met zich mee. Bloakes vindt het dan ook belangrijk om bewust te zijn van impliciete voorkeuren die dit tegenwerken.

Bedankt,

je hebt zojuist een onderzoek gedaan naar impliciete voorkeuren met betrekking tot leiderschap en geslacht. Door het online plaatsen van deze test proberen we als Bloakes meer bewustwording over het onderwerp te creëren. Vanzelfsprekend worden alle gegevens van het onderzoek anoniem verwerkt.

Succesvolle bedrijven zetten vol in op het vergroten van diversiteit en inclusiviteit. En daarnaast zien we steeds meer bedrijven worstelen met het binden van medewerkers, zoals bijvoorbeeld millennials. Het HR-vak begint wat dat betreft steeds meer te lijken op marketing. Wil je op een juiste manier onderzoeken wat drijfveren en associaties zijn in het geheugen netwerk bij jouw medewerkers? Wij kunnen je helpen de verandering in gang te zetten!

Ontvang nu gratis een oriëntatie gesprek van ca. 1 uur en ontvang een plan van aanpak op maat. Dit gaat jou helpen om de oplossing voor jouw organisatie vorm te geven en de noodzakelijke verandering in gang te zetten. Meld je hier aan!

gratis oriëntatie gesprek

Achtergrondinformatie

Een voorkeur voor mannelijke leiders komt nog steeds veel voor in Nederland. Het is een erfenis uit een verleden en cultuur waar mannen altijd hoge functies hebben bekleed. Daarnaast is het een veelbesproken onderwerp wat ook de wetenschap niet is ontgaan. Zie hieronder hoe de wetenschap hiertegen aankijkt.

Emoties tonen als leider

Onderzoek naar leiderschap laat zien dat attributen van leiderschapskwaliteit worden gevormd door de waargenomen geschiktheid van de emoties van leiders. De emoties van leiders kunnen als ongepast worden ervaren als ze niet in overeenstemming zijn met de heersende normen en/of verwachtingen. Dergelijke percepties van deze “ongepastheid” leiden tot negatieve emotionele reacties op de leider.

Er zijn aanwijzingen dat een leider positiever wordt beoordeeld als hun emotionele uitingen overeenstemmen met genderstereotypen. In het bijzonder werden vrouwelijke leiders die boosheid uiten negatiever beoordeeld, dan mannelijke leiders die boosheid uiten. Vermoedelijk omdat uitingen van boosheid meer passen bij het mannelijke dan bij het vrouwelijke stereotype. Tegelijkertijd toont onderzoek ook aan dat uitingen van verdriet de perceptie van leiderschapskwaliteit van zowel mannelijke als vrouwelijke leiders ondermijnd. Dit omdat uitingen van verdriet duiden op een gebrek aan controle over de situatie en dat niet strookt met het algemene stereotype leiderschap, ongeacht geslacht (Van Kleef, 2016).

In conclusie betekent dit dat wanneer vrouwen “mannelijk” leider gedrag vertonen, dit doorgaans negatief beoordeeld wordt. Maar wanneer deze zelfde vrouwen typisch “vrouwelijk” gedrag vertonen dit tevens negatief beoordeeld wordt. In beide gevallen hebben mannen hier het voordeel als het gaat om de beoordeling van hun leiderschap, ongeacht of ze daadwerkelijk beter presteren.

Vrouwen zijn goede leiders

Er is geen empirische steun voor de bewering dat mannen betere kwalificaties zouden hebben om een leider te zijn dan vrouwen. Echter, er zijn empirische bewijzen gevonden dat vrouwen juist effectiever leidinggeven dan mannen in moderne organisaties (Eagly & Carli, 2003). Vrouwelijke leidinggevenden zouden bepaalde eigenschappen hebben die mannelijke leiders in mindere mate hebben of zelfs missen. En juist deze eigenschappen zouden bijdragen aan leiderschapseffectiviteit in moderne organisaties. Voorbeelden van deze eigenschappen zijn zorgzaamheid en empathie.

Bronnen
De Groot, N. (2020, 4 september). ‘Recordaantal vrouwen aan de top: ‘Het werkt niet als iedereen hetero, 50 jaar, wit en man is’. Het Parool. Geraadpleegd van https://www.parool.nl/nederland/recordaantal-vrouwen-aan-de-top-het-werkt-niet-als-iedereen-hetero-50-jaar-wit-en-man-is~b04b095c/
Eagly, A. H., & Carli, L. L. (2003). The female leadership advantage: An evaluation of the evidence. The leadership quarterly14(6), 807-834.
Van Kleef, G. A. (2016). The interpersonal dynamics of emotion. Cambridge University Press.