T O E S T E M M I N G S V E R K L A R I N G

CAMPAGNEBEELDEN VOOR GOEDE DOELEN

U heeft alle informatie ontvangen over het onderzoek waar u aan deelneemt: “campagnebeelden voor goede doelen”. Door op ‘doorgaan’ te klikken verklaart u dat u de deelnemersinformatie heeft gelezen en begrepen. Verder geeft u hiermee te kennen dat u akkoord gaat met de gang van zaken zoals deze staat beschreven in de informatiebrochure. In het kort verklaart u:

•    Ik ben 18 jaar of ouder.
•    Ik heb de informatie gelezen en begrepen.
•    Ik stem toe met deelname aan het onderzoek en gebruik van de daarmee verkregen gegevens.
•    Ik behoud het recht om zonder opgaaf van reden deze instemming weer in te trekken.
•    Ik behoud het recht op ieder door mij gewenst moment te stoppen met het onderzoek.

Voor verdere informatie over het onderzoek, kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke onderzoeker, Saskia Vinke onder begeleiding van dhr. Prof. Dr. V.A.F. (Victor) Lamme. Voor eventuele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het lid van de Commissie Ethiek, dhr. dr. R.H. (Hans) Phaf, r.h.phaf@uva.nl, 020-5256841.

Klik nu op ‘akkoord’ als u het hier mee eens bent