INFORMATIEBRIEF ONDERZOEK NAAR CAMPAGNEBEELDEN VOOR GOEDE DOELEN

Beste deelnemer
Voordat het onderzoek begint, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de procedure die in dit onderzoek wordt gevolgd. Lees daarom onderstaande tekst zorgvuldig door.

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen over de verschillende campagnebeelden die gebruikt worden door goede doelen. Goede doelen maken veel gebruik van verschillende soorten campagne beelden met daarbij ook een specifieke tekst, zowel onder fondsenwervers als wetenschappers heerst er nog veel onenigheid over welke combinatie van beeld en slogan het beste werkt voor donateurs werving.

Gang van zaken tijdens het onderzoek
Je gaat in het volgende onderzoek twee verschillende taakjes uitvoeren, in beide taken krijg je steeds kort een afbeelding te zien die vervolgens gecategoriseerd moet worden in een van de twee categorieën die aan de linker en rechterzijde van het scherm staan weergeven. De keuze kan gemaakt worden door middel van de Z-toets en de M-toets op het toetsenbord. Voorafgaand van beide taken krijgt u nog een uitgebreide uitleg te zien. Aan het einde van de twee taken krijg je een aantal vragen over je geslacht, leeftijd en je eigen ervaringen met campagnebeelden van goede doelen.

Vrijwilligheid
Als u nu besluit af te zien van deelname aan dit onderzoek, zal dit op geen enkele wijze gevolgen voor u hebben. Als u gaandeweg het onderzoek besluit om te stoppen, dan kan dat op elk moment, zonder opgaaf van redenen en zonder dat dit op enige wijze gevolgen voor u heeft. U kunt binnen 7 dagen na het onderzoek verzoeken om uw onderzoeksgegevens te laten verwijderen.

Ongemak, risico’s en verzekering
U loopt bij dit onderzoek geen risico’s. Tijdens beide taken worden er verschillende afbeeldingen van mensen die emoties uitdrukken getoond, deze afbeeldingen zijn niet choquerend.

Uw privacy is gewaarborgd
Uw persoonsgegevens blijven vertrouwelijk en worden niet gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw onderzoeksgegevens worden nader geanalyseerd door de onderzoekers die de data hebben verzameld. Onderzoeksgegevens die worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zijn anoniem en zijn dus niet tot u te herleiden. Volledig geanonimiseerde onderzoeksgegevens kunnen worden gedeeld met andere onderzoekers.

Nadere inlichtingen
Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, vooraf of achteraf, dan kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke onderzoeker; Saskia Vinke onder begeleiding van dhr. Prof. Dr. V.A.F. (Victor) Lamme. Voor eventuele formele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het lid van de Facultaire Commissie Ethiek (FMG) van de Universiteit van Amsterdam, dhr. dr. R.H. (Hans) Phaf, r.h.phaf@uva.nl, 020-5256841.

Met vriendelijke groet,

Saskia Vinke
Saskia.vinke@student.uva.nl
telefoonnummer: 06 – 30 66 48 00

Dhr. Prof. Dr. Victor Lamme
v.a.f.lamme@uva.nl
telefoonnummer: 020 – 52 56 675