Klantverhaal

Concept en DM-optimalisatie

voor de UNICEF-wintercampagne

Lees verder

De vraag

UNICEF werkt hard om de urgentie van het leed van gevluchte kinderen onder de aandacht te brengen. Want alleen met de hulp van donateurs krijgen kinderen uit oorlogsgebieden bescherming waar ze recht op hebben. UNICEF is haar donateurs hiervoor dankbaar en laat daarom graag zien hoe de giften hun weg vinden naar bijvoorbeeld kinderen in opvangkampen. Bloakes helpt UNICEF bij het vertellen van dit verhaal.

Techniek

In deze samenwerking werd er zowel gebruik gemaakt van impliciet associatie onderzoek als van eye tracking. Deze impliciete onderzoekstechnieken meten beter daadwerkelijke voorkeuren en gedrag, omdat het overgrote deel van menselijke beslissingen binnen een split second en op intuïtie worden gemaakt. Daarbij legt eye tracking bloot welke elementen in een uiting de aandacht trekken, of wat er juist over het hoofd wordt gezien. Lees in deze blog meer over eye tracking.

(blog link: https://bloakes.nl/de-heatmap-voorbij-eye-tracking-leert-u-zo-veel-meer-dan-u-nu-al-weet-1/)

Ondersteuning

Bloakes heeft meerdere onderzoeken uitgevoerd voor UNICEF. Bijvoorbeeld om de richting voor een campagne te bepalen of de leesbaarheid van brieven te verbeteren. Bloakes verzorgde in deze onderzoeken de respondentenwerving, het veldwerk en de data-analyse. Hiernaast werd er samengewerkt op een meer fundamenteel onderzoek naar de invloed van emoties in goede doelen campagnes op de donatiebereidheid. Ook werd er kennis uitgewisseld in de vorm van wetenschappelijke literatuur.

Toepassing

In een eerste onderzoek kregen respondenten meerdere UNICEF uitingen te zien gerelateerd aan de verschillende campagne ideeën. Door de sterkte van positieve en negatieve associaties bij de uitingen te meten, werd de kracht van de ideeën in kaart gebracht. Na uitwerking van de concepten werd het kanaal DM geoptimaliseerd met eye tracking onderzoek. De verschillen tussen brief varianten werden onderling vergeleken om zo tot een interessante en prettig leesbare brief te komen voor de donateurs.

“Het helpt dat we onderzoeksresultaten heel tastbaar kunnen maken, hierdoor gaat het beslissingsproces sneller en hebben we betere campagnes.”

Ferry BolMarketeer bij UNICEF