Klantverhaal – Stichting AAP

Van optimalisatie naar campagne voor Stichting AAP

Lees verder

De vraag

Stichting AAP vroeg ons mee te denken over hun nieuwe jaarlijkse campagne. Aap wilde weten of de campagne zoals zij deze ontworpen hadden voldoende zou aanslaan en zou leiden tot donaties van nieuw publiek voor AAP.

Techniek

Impliciete onderzoekstechnieken zijn veel in de wetenschap toegepaste methoden die zijn ontwikkeld om het onbewuste ‘Systeem 1’ te meten (Kahneman, 2011). Als het gaat om donateur gedrag leiden expliciete vragen vaak tot sociaalwenselijke antwoorden. Door het onbewuste te meten kan Bloakes onderzoeken hoe je de juiste emotionele snaar kan raken bij donateurs. Doormiddel van impliciet onderzoek heeft Bloakes de campagne elementen van Stichting AAP getest op de constructen (1) impact van de campagne op de beoordeling van Stichting AAP, (2) betrokkenheid van de potentiële donateur en (3) doneerintentie.

Ondersteuning

Voorafgaand aan het impliciete onderzoek naar de verschillende campagne-elementen is er optimalisatie rapport gemaakt voor AAP.  De optimalisatie adviezen waren gebaseerd op eerder onderzoek vanuit Bloakes naar charitas campagnes en kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek naar charitas en (neuro)psychologie. Op basis van de theorieën kon Bloakes in samenwerking met Stichting AAP werken aan verschillende versies om deze vervolgens te testen aan de hand van impliciet onderzoek door Bloakes.

Toepassing

Voor het optimalisatie advies maakte Bloakes gebruik van eerder onderzoek in de charitas sector en wetenschappelijke literatuur. Bij het impliciete onderzoek kregen respondenten meerdere AAP-uitingen te zien gerelateerd aan de verschillende campagne ideeën ontstaan uit het optimalisatie advies. Respondenten werden gevraagd om steeds woorden uit samengestelde constructen, zoals doneerintentie, te sorteren onder tijdsdruk na het zien van verschillende campagne elementen. Doormiddel van het impliciete onderzoek zijn de sterkten van de verschillende constructen in kaart gebracht.

“Bloakes is een zeer prettig bureau om mee samen te werken. Ze hebben onze campagne een mooie stap verder geholpen.”

Irma KalkhovenHoofd fondsenwerving Stichting AAP