Elke organisatie maakt in meerdere of mindere mate wel eens gebruik van een evaluatietool. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een enquête of vragenlijsten. Evalueren en feedback geven zorgt er immers voor dat verbeterpunten worden vastgesteld, waarmee een organisatie weer kan groeien. Eén van de keerzijden bij evalueren is dat er vaak sociaal wenselijk geantwoord wordt. Dit willen we natuurlijk vermijden. Met het inzetten van impliciet onderzoek als feedbacktool kan dit worden voorkomen, daarnaast is het vaak sneller dan de traditionele methoden. In deze blog leg ik je meer uit over deze vernieuwende tool.

Direct meer weten!

Als mens maken we constant keuzes: Wat doe ik vandaag voor kleding aan? Wat gaan we vanavond eten? Hoe laat vertrek ik van huis? Allemaal keuzes die we elke dag wel eens maken. We maken zoveel keuzes dat het grootste deel van onze keuzes al onbewust gemaakt worden in ons brein. 95% van onze keuzes maken we vanuit ons onbewuste (impliciet niveau), 5% van de keuzes maken we bewust (expliciet niveau) (Kahneman , 2011). De traditionele evaluatiemethoden richten zich doorgaans vooral op het expliciete niveau. Dit klinkt onlogisch maar is in de praktijk vaak wel het geval. Om ook op het impliciete niveau te meten, zijn er inmiddels verschillende methoden ontwikkeld.

Wat is het verschil tussen impliciet en expliciet onderzoek?

Impliciet onderzoek is onderzoek dat zich richt op het impliciete niveau binnen het brein. Eén van de bekende methoden om voorkeuren, associaties en keuzes te testen op dit niveau is de IAT (Implicit Association Test) (Greenwald, 1998). Andere gebruikelijke tests zijn de BCT (Binary Choice Test) en de CPT (Conceptual Priming Task) (Fasio, 1994). Impliciet reactietijden-onderzoek is gebaseerd op het vastleggen van responstijden terwijl een respondent herhaaldelijk en onder tijdsdruk een taak uitvoert. Hoe sneller de reactie, hoe sterker de impliciete associatie of voorkeur. Een minieme vertraging in de reactie duidt op meer twijfel (zie ook dit recente artikel door Guus van Loon).
Expliciet onderzoek richt zich, als vanzelfsprekend, op het expliciete niveau binnen het brein. Hierbij kan worden gedacht aan vragenlijsten, enquêtes en andere traditionele marktonderzoeksmethoden. De respondent krijgt veel tijd om na te denken en kan uitgebreid antwoorden op de gestelde vragen.

Een nieuwe vorm van evalueren

Als antwoord op deze kwestie heeft marktonderzoeksbureau Bloakes onlangs een impliciete feedback tool ontwikkeld. Hiermee wordt het mogelijk om een evaluatie te doen of feedback te verzamelen op impliciet niveau. De tool is ontwikkeld met het doel om “eerlijke” feedback te verzamelen, dat wil zeggen: niet gerationaliseerd. De inzichten die hieruit naar voren komen liggen daarom dichter bij het daadwerkelijke gevoel van de respondent. Daarnaast is de methode ook sneller. Een gemiddelde test invullen kost vaak minder dan een minuut.

Waar kan de tool worden ingezet?

De tool kan uitkomst bieden voor organisaties in verschillende vakgebieden. Elk bedrijf verzorgt presentaties en vergaderingen, welke doorgaans vragen om feedback en evaluatie. Verder kan een dergelijke tool ook toegepast worden bij evenementen. Denk bijvoorbeeld aan een congres met verschillende sprekers. De sprekers willen graag weten hoe hun presentatie ging en hoe zij het deden. Daarnaast wil een evenementenorganisatie weer feedback op het evenement in het algemeen en kunnen zij achteraf zien wie de meest inspirerende spreker was. Een enquête achteraf is dan niet meer nodig.

Binnen kennisinstituten zoals scholengemeenschappen en universiteiten kan de tool ook uitstekend worden toegepast. Zo kan een hogeschool, bijvoorbeeld, snel evalueren en zien of de docenten op maat presteren en kan de docent zelf zijn les constant blijven ontwikkelen. Dit betekent niet dat je als bedrijf van de expliciete methoden móet afstappen, het is juist de combinatie van expliciet en impliciet meten wat de meest interessante inzichten geeft. Wanneer impliciet meten op de juiste manier wordt ingezet, kunnen de inzichten hieruit een onmisbare bijdrage leveren.

Meer weten?

Wil je meer inhoudelijke informatie van de tool of deze gelijk uitproberen? Volg dan onderstaande knop en lees verder.

Direct meer weten!

Wil je over deze blog meer weten? Mail dan didier@bloakes.nl of bel Bloakes op 088-2562537.

Geef een reactie