Succesverhaal

Hoe je een breder publiek

aanspreekt voor Smartspeaker

Lees verder

De vraag

Smartspeakers vinden maar mondjesmaat hun weg van de innovators naar de early adopters en de early majority. Om deze stap wel te maken, kreeg WPK de opdracht een nieuwe branded content campagne te ontwikkelen voor de producent van een bekende smart speaker. Het was de uitdaging om deze campagne te richten op de juiste motivaties en barrières rondom de aanschaf van een smartspeaker. De vraag aan Bloakes: wat zijn de belangrijkste attractoren en barrières voor het gebruik van een smartspeaker onder de bredere doelgroep? Én welke features zijn het meest aantrekkelijk?

Techniek

Impliciete onderzoekstechnieken zijn veel in de wetenschap toegepaste methoden die zijn ontwikkeld om het onbewuste ‘Systeem 1’ te meten (Kahneman, 2011). Omdat het overgrote deel van onze beslissingen binnen een split second en op intuïtie gemaakt worden leidt het inzetten van deze technieken tot een betere voorspelling van toekomstig consumentengedrag, vergeleken met bijvoorbeeld het expliciet vragen aan consumenten.

Ondersteuning

Bloakes ondersteunde WPK door het uitvoeren van een impliciete keuzetest onder early adopters en de early majority. Werving van respondenten vond plaats via een pop-up op verschillende aan WPK en TMG gelieerde websites. Op basis van analyse van de resultaten ontwikkelde Bloakes een advies die diende als input voor de creatieven van WPK.

Tools

De onderzoeksoftware van Bloakes werd ingezet om de impliciete attractoren en barrières rondom de aankoop van een smartspeaker aan het licht te brengen. Onder strikte tijdsdruk maakten de respondenten herhaaldelijk een keuze tussen steeds wisselende combinaties van woorden. Op deze manier werd blootgelegd welke attractoren en features van de smartspeaker het meest interessant zijn voor de betreffende doelgroepen. En ook welke barrières het zwaarst meewegen om de smartspeaker nu juist niet te kopen. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek is het creatieve team van WPK aan de slag gegaan om een campagne te ontwikkelen.

“Brands are like people. They all have a story to tell.
Om het juiste verhaal te kunnen vertellen, moet je wel weten wat je publiek aanspreekt.”

Matthijs TielmanLead Strategist at Wayne Parker Kent