Neuropricing

“We hebben lang naar de kostenkant gekeken om een gezondere marge te realiseren. Toen onze klanten op onbewust niveau bereid bleken iets meer te betalen voor ons product (in tegenstelling tot wat ze ons vertelden), hadden we een veel makkelijkere oplossing. We konden onze prijs verhogen met minimaal verlies aan klanten” – Propositie manager telecom aanbieder.

Impliciet prijsonderzoek meet de “willingness to pay” voor een product of service. Inzicht in de optimale prijsrange stelt in staat om meer marge te realiseren.

Methode
Omdat het onnoemelijk lastig is om een rationeel en onbevooroordeeld oordeel te krijgen over prijs (men gaat toch strategisch antwoorden) wordt de betaalbereidheid getest met impliciet reactietijden onderzoek.

Wat levert het op
Aan de reactietijd bij op prijs-product combinaties kunnen we aflezen wat duur, wat goedkoop en wat een goede prijs is. Ook zie we hoe snel de vraag afneemt bij hogere prijzen. En die curve loopt vaak heel anders dan die in de economielessen getoond. Neuropricing onderzoek stelt in staat de optimale prijs of prijsrange te berekenen. Dit biedt de mogelijkheid een gezondere marge realiseren voor een product of productgroep.

Onze methodesWil je meer weten?

Concept test

“Binnen marketing zijn we continue op zoek naar innovatie. Via dit onderzoek konden we een goede keuze maken op basis van wat onze doelgroep het meest aanspreekt, voordat we live gaan met de campagne.” – Marketing Communicatie Specialist Verzekeraar.

Vaak krijg je als opdrachtgever vanuit een reclamebureau meerdere concepten en varianten gepresenteerd. Een keuze maken is dan lang niet altijd makkelijk. Dit conceptkeuze onderzoek stelt in staat om een met klantdata onderbouwde keuze te maken voor het concept dat de doelgroep het sterkst aanspreekt.

Methode
We voorspellen het concept dat consumenten in de praktijk het meest aantrekkelijk vinden. Dat doen we door de intuïtie te meten i.p.v. het op de klassieke manier te vragen aan consumenten. De methode die hier wordt ingezet is impliciet reactietijden onderzoek. In korte flitsen maakt een panel keuzes tussen varianten van het concept. Des te sneller de consument in staat is om een keuze te maken, des te sterker de voorkeur.

Wat levert het op
Op klantdata onderbouwde keuzes tussen concepten en concept-onderdelen. Tevens laat de praktijk vaak een fikse tijd- en kostenbesparing zien, doordat er simpelweg minder intern overleg nodig is omdat feiten in plaats van meningen besproken worden.

Onze methodesWil je meer weten?

Propositie onderzoek

“Door in mandjes verschillende combinaties van propositie elementen aan te bieden, konden we meten waar de onbewuste voorkeur van klanten en prospects ligt. Hiermee konden we een goede keuze maken voor de propositie die we in de markt gaan zetten.” – Marketing Manager Projectteam Boekenclub.

Door de propositie te onderzoeken, wordt in kaart gebracht welke combinatie van propositie-elementen voor de consument het meest aantrekkelijk is.

Methode
In dit impliciet reactietijden onderzoek worden verschillende proposities tegen elkaar getest om zo te komen tot de beste propositie voor een doelgroep. Propositie varianten verschillen van elkaar op meerdere variabele elementen zoals bijvoorbeeld: product, prijs, betalingsfrequentie, aanbieding, abonnement, bezorgtijd, enzovoort. Deze aanpak lijkt sterk op klassieke marktonderzoek methoden zoals conjoint analyse. Door het toevoegen van reactietijd metingen zijn de uitkomsten veel meer voorspellend voor wat de consument echt aantrekt.

Wat levert het op
Inzicht en zekerheid over de keuze voor een propositie voordat deze in de markt wordt gezet.

Onze methodesWil je meer weten?

E-mail - DM campagne optimalisatie onderzoek

“De conversieratio van onze mailing is verhoogd na een aantal slimme aanpassingen.” – Marketing manager Goede Doelen organisatie.

Direct Mail campagnes, in de vorm van e-mail of brief, wordt geoptimaliseerd door onderzoek waarin het kijkgedrag van een doelgroep gemeten wordt. Dit levert heldere resultaten en praktisch toepasbare adviezen om meer in het oog springende uitingen een hogere leestijd te realiseren. Dit resulteert in een betere open ratio  en conversie van je DM.

Methode
DM’s worden getest met eye tracking. Door de beweging van de ogen te volgen tijdens het kijken naar een DM wordt de attentiewaarde, kijktijd en opvallendheid van een uiting gemeten. Varianten op nieuw ontwikkelde DM’s worden in een eye tracking onderzoek vaak gebenchmarkt ten opzichte van goed scorende eerdere uitingen, of afgezet tegen concurrenten. De kwantitatieve oog data wordt verrijkt met informatie uit aanvullende interviews. Dit helpt bij het plaatsen van nieuwe bevindingen in de juiste context.

Wat levert het op
Dit onderzoek helpt je om in korte tijd je optimale direct mail te realiseren. Het is een hele transparante en concrete manier om direct resultaat te boeken, beslissingsprocessen te vereenvoudigen en nieuwe inzichten te krijgen voor toekomstige DM’s.

Onze methodesWil je meer weten?

Customer journey emotiemeting

“Uber-cool dat ik voor het eerst een concrete oplossing zie om emoties in de customer journey te meten.” – EVP customer journey bij top 10 meest waardevolle bedrijven NL.

De emotionele beleving van de klant in de customer journey is essentieel voor toekomstige groei van het merk en de business. Dit kan in kaart gebracht worden door online onderzoek in de customer journey (CX) te doen en in kaart te brengen wat de emotie is op verschillende momenten. Die emotie wordt omgezet in tastbare klantdata, waarmee gestuurd en geprioriteerd kan worden.

Methode
Door emoties te meten via impliciet reactietijden onderzoek, kan op verschillende momenten in de customer journey gemeten worden hoe positief of negatief die zijn. Door het toevoegen van reactietijd metingen op de emoties aan de vaak gebruikte (en soms betwiste) NPS metingen zijn de uitkomsten veel meer voorspellend voor wat de consument voelt en de impact daarvan op beslissingen.

Wat levert het op
Het meten van de emotie in de customer journey zorgt ervoor dat je als marketeer feitelijk inzicht krijgt in je doelgroep. Met dit inzicht kun je sturen op de activiteiten die aandacht behoeven, performance monitoren én impact van voorgenomen innovaties bepalen.

Onze methodesWil je meer weten?

Merkassociatie onderzoek

“Onze merkwaarden zijn getest onder onze doelgroep, dit gaf ons goede handvaten voor volgende campagnes” – Marketing Manager Omroep.

Impliciet merkonderzoek brengt het merkimago in kaart en meet de sterkte van het door Byron Sharp gedefinieerde mental availability van een merk.

Methode
De methode die wordt ingezet om merkassociaties te testen is impliciet reactietijden onderzoek. Dit geeft inzicht in welke gevoelens consumenten bij een merk hebben, ook onbewust.

Tevens biedt deze methode de mogelijkheid om de sterkte van Byron Sharp’s distinctive assetsen category entry points te meten en zo de mental availability van een merk te bepalen. Ook in relatie tot directe concurrenten.

Wat levert het op
Het monitoren van het merkimago en de vergelijking met de bedrijfseigen kernwaarden leidt tot interessante inzichten om de sterktes van een merk uit te bouwen en verborgen kansen binnen een doelgroep te benutten. Deze aanpak stelt in staat strategische keuzes te maken over de invulling van toekomstige campagnes en de invloed daarvan op de branding.

Onze methodesWil je meer weten?